Opetus

Kotona kulttuurissa -oppimateriaali sisältää tehtäviä, joissa hyödynnetään hankkeessa digitoituja muinaisesineitä. Oppimateriaalin tehtäviä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja museovierailuilla, mutta myös itsenäisesti kotona. Koulujen oppimateriaalina tehtävät soveltuvat niin peruskouluun kuin lukioonkin erityisesti seuraavien oppiaineiden opetuksessa (suluissa oppiaineeseen soveltuva tehtäväosio):

  • historia, uskonto ja elämänkatsomustieto (Muinaisesta moderniin, Tutustu ja tutki, Tee se itse)
  • kuvataide (Tee se itse)

Vastausehdotuksia sisältävän pdf-tiedoston voi ladata tästä: Kotona kulttuurissa_vastausehdotuksia_081221

Tietoa tehtävistä

Oppimateriaalin tehtävät koostuvat kolmesta osiosta:

  • Muinaisesta moderniin
  • Tutustu ja tutki
  • Tee se itse

Muinaisesta moderniin -osion tehtävissä selvitetään, miten, miksi ja keiden toimesta muinaisen Lähi-idän, Egyptin ja Antiikin esineitä on tuotu Suomeen. Tarkoituksena on pohtia kenen kulttuuriperintöä esineet ovat ja miksi niillä on merkitystä myös kaukaisessa Suomessa. Tämän osion tehtävät soveltuvat erityisesti aikuisopiskelijoille, lukioon ja peruskoulun viimeisille luokille.

Tutustu ja tutki -osiossa perehdytään syvällisemmin valikoituihin 3D-mallinnettuihin esineisiin pohtimalla muun muassa mitä esineet ovat, mikä niiden historiallinen lähdearvo on, mitä niissä lukee, ketkä ovat valmistaneet ne ja mihin niitä on käytetty. Tämän osion tehtävät soveltuvat erityisesti aikuisopiskelijoille, lukioon ja yläkouluun (luokat 7–9), mutta osaa niistä voidaan käyttää myös alakoulun opetuksessa.

Tee se itse -osio sisältää toiminnallisia ja oppiainerajat ylittäviä tehtäviä, joissa 3D-mallinnetut esineet toimivat inspiraation lähteinä itse valmistettaville tuotoksille. Tehtäviin sisältyy ohjeet muun muassa nuolenpäitä sisältävän savitaulun ja muinaisessa Lähi-idässä ja Egyptissä käytettyjen sinettien valmistukseen. Lisäksi tehtäväosiossa neuvotaan, kuinka valmistaa muinaisesineestä muovinen 3D-tuloste. Tämän osion tehtävät soveltuvat erityisesti alakouluun (luokat 1–6), mutta myös yläkouluun (luokat 7–9), lukioon ja aikuisopiskelijoille.

3D-mallien käyttö tehtävissä

Tehtävissä hyödynnettävien esineiden 3D-mallit löytyvät Museoviraston Sketchfab-tililtä.

Jokaisen tehtävän alussa kerrotaan esineet, joihin tehtävä liittyy. Esineiden nimeäminen noudattaa Museoviraston Sketchfab-tilillä käytettävää tunnistetta, esim. ”Savinaula (VK5738:2)”. Teksti kertoo, mikä esine on ja suluissa oleva numerosarja on museon antama luettelointinumero. Museoviraston Sketchfab-tili kannattaa tehtäviä tehdessä pitää auki toisessa välilehdessä, jotta tarvittavat esineet löytyvät helposti.

Palaute

Oppimateriaalia muokataan ja täydennetään kevään 2022 aikana. Jos haluat ehdottaa tehtävää tai antaa palautetta oppimateriaalista, voit lähettää viestin osoitteeseen sanna.saari(at)helsinki.fi.

Oppimateriaalin kokoaminen ja tehtävät

Sanna Saari

Yhteistyökumppanit

Centre of Excellence in Ancient Near Eastern Empires (ANEE), Helsingin yliopisto
Kansallismuseo
Museovirasto