Esineluettelo

Suomalaisten museoiden kokoelmiin kuuluvien, Lähi-Idän arkeologisisten esineiden määrästä, tyypeistä, ajoituksesta tai sijainnista ei ole ajantasaista, tarkkaa tietoa. Kotona kulttuurissa -tutkimushanke kartoittaa Lähi-Idän alueelta Suomeen tuotuja arkeologisia löytöjä, ja koostaa löydöistä luettelon avoimeen käyttöön, helpottamaan erityisesti aihepiirin tutkimusta ja kulttuuriperintötyötä.