Opetus

Koostamme käytännönläheistä oppimateriaalia, jossa hyödynnetään arkeologisten esineiden 3D-digitointeja.