Varastoista virtuaaliseksi

Suomen museoiden ja kokoelmien hallussa on paljon muinaisesta Lähi-idästä peräisin olevia esineitä, joista monet ovat jo vuosikymmenien ajan olleet varastoituina ja siten yhteiskunnan sekä akateemisen yhteisön tavoittamattomissa eikä niitä ole tutkittu ja hyödynnetty riittävästi. Näiden esineiden avulla on mahdollista perehtyä paitsi muinaisen Lähi-idän historiaan, myös lähihistorian kolonialistisiin käänteisiin. Esineet herättävät myös keskustelua tavoista ja syistä, joilla länsimaat ovat ottaneet omistajuuden Lähi-idän kulttuuriperintöön.

Hankkeen aikana 3D-digitoidaan yli 70 arkeologista löytöä. Hankkeen tuottamat 3D-digitoinnit ja esineistä sekä 3D-digitointiprosessista kertova metadata ovat vapaasti saatavilla CC0 1.0 -lisenssillä tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA:sta.

ESINEIDEN HISTORIA

Perehdy 3D-digitoitujen esineiden historiaan: miten, milloin ja miksi esineet on tuotu Lähi-Idästä Suomen museokokoelmiin?

ESINELUETTELO

-TYÖN ALLA- Lue lisää suomalaisiin museokokoelmiin tallennetuista Lähi-Idän arkeologisista löydöistä.